Zorg innovatie

Wat betekent gezondheid voor u? Als u deze vraag op een verjaardag stelt zullen veel mensen zeggen: niet ziek zijn. Bij ZGT vinden we deze omschrijving niet helemaal volledig. We zien namelijk dagelijks mensen die met een langdurige ziekte toch volop kunnen genieten van het leven en zich gezond voelen.

Daarom gaan we bij ZGT altijd uit van de volgende, bredere, definitie van gezondheid: “Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (dr. M. Huber, 2014).” Het vermogen van mensen om zich aan te passen en zélf de regie te voeren staat in deze definitie centraal. Dit betekent: heeft u een tijdelijke of blijvende ziekte? Dan kunt u hiermee leren omgaan en een leven leiden zonder dat de ziekte overheerst. ZGT helpt mensen hoe om te gaan met een tijdelijke of blijvende ziekte.

Zorginnovatie is voor ZGT heel belangrijk. Zorginnovatie moet leiden tot zorg die nog beter tegemoet komt aan uw behoeften en wensen. Dit kan ZGT niet alleen. Daarom werken we nauw samen met patiënten, professionals en partners in de regio. ZGT wil hierin het initiatief nemen en de regio tot een voorbeeld maken in het land. Want alleen door te blijven verbeteren kunnen we u ook in de toekomst deskundige zorg bieden. Daarom zoeken wij iedere dag naar manieren om bestaande behandelingen te verbeteren, nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen, onze organisatie aan te passen en nieuwe financieringsbronnen te vinden.

  • ZGT Ontzorgt Op Maat: Complete ondersteuning voor borstkankerpatiënten

    Wanneer patiënten de diagnose borstkanker krijgen, staat hun wereld op zijn kop. ZGT wil hen…