De bouwstenen

ZGT wil u niet alleen vandaag maar ook in de toekomst deskundige en gastvrije zorg bieden. Om dit te bereiken werken wij intensief met elkaar samen op verschillende terreinen. Deze vier terreinen vormen onze bouwstenen voor ZGT in 2020.

Gezondheid en
zorginnovatie

Wat betekent gezondheid voor u? Veel mensen zullen zeggen: niet ziek zijn. Bij ZGT vinden we deze omschrijving niet helemaal volledig. We zien namelijk dagelijks mensen die met een langdurige ziekte toch volop kunnen genieten van het leven en zich gezond voelen.

Meer weten over zorginnovatie

Ons
zorgaanbod

ZGT biedt medisch specialistische zorg. ZGT doet dit binnen de regio en -op sommige specialistische onderdelen- ook daarbuiten. Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden benoemt ZGT vier prioriteiten.

Meer weten over ons zorgaanbod

Onze
werkwijze

ZGT wil zich niet alleen onderscheiden met wat wij doen, maar vooral ook met de manier waarop wij dat doen. Het kernbegrip gastvrijheid speelt hierin een sleutelrol. De komende jaren wil ZGT gastvrijheid verder verdiepen, o.a. door samenwerkingen met andere partijen binnen en buiten de regio aan te gaan.

Meer weten over onze werkwijze

Onze
organisatie

In de komende jaren wordt ZGT steeds meer een netwerkorganisatie. Een netwerkorganisatie bestaat uit een compact, hightech kernziekenhuis met daaromheen kleinere gespecialiseerde klinieken (focusklinieken), waarbij we gebruikmaken van de ziekenhuislocaties in Almelo en Hengelo.

Meer weten over onze organisatie

Technologische
innovatie

Ontwikkelingen met een faciliterend of randvoorwaardenscheppend karakter. Deze gaan een cruciale rol spelen en zijn van grote invloed op de kwaliteit en inhoud van onze zorg en de wijze waarop ZGT deze gaat aanbieden.

Meer weten over technologische innovatie