Technologische innovatie

De manier waarop wij met elkaar communiceren en samenwerken is de afgelopen jaren sterk veranderd. Thuis houden we met onze smartphone contact met onze familie en vrienden en via onze tablet kopen we steeds meer online. En we vinden online steeds meer informatie over aandoeningen en behandelingen van zorg.

In de zorg bieden nieuwe technieken nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De medewerkers van ZGT kijken nieuwsgierig naar deze ontwikkelingen en vragen zich steeds kritisch af: kan deze techniek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening van ZGT?

 

ZGT houdt de volgende technische trends scherp in de gaten:

Informatisering:

Bijvoorbeeld het vergelijken van geanonimiseerde onderzoeksresultaten (big data /datamining).

Communicatietechnologie:

Bijvoorbeeld het online opzoeken van een vraag over een bepaalde behandeling (portals/apps).

Robotisering:

Denk aan robots die een chirurg ondersteunen bij bepaalde handelingen.

Medische technologie:

Denk aan nieuwe behandelingen en onderzoekstechnieken.

Processturing:

Bijvoorbeeld het efficiënter inplannen van operatiekamers (capaciteitsmanagement).

Op het gebied van technologische innovatie hanteert ZGT de volgende aanpak:

Signaleren:
Snel en tijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen op alle mogelijke terreinen.

Evalueren:
Beoordelen welke van die ontwikkelingen relevant en kansrijk zijn voor de patiënten van ZGT.

Implementeren:
Succesvol invoeren van nieuwe technologieën om de zorg aan patiënten te verbeteren.

ZGT zet in op technologische innovatie ter ondersteuning van de andere beleidsthema’s, waaronder met name; preventie, co-makership, de speerpunten behandeling obesitas en complexe diabetes, kwetsbare ouderen en oncologie (prostaat-, slokdarm-, maag-, borst- en huidkanker). Met de medische speerpunten wil ZGT voorop lopen en aansluiten bij de meest recente ontwikkelingen. Hiertoe zal er beleid en sturing ontwikkeld worden voor succesvolle signalering, evaluatie en implementatie van innovatieve technologieën.

  • De beste manier om de toekomst te voorspellen is om deze samen te creëren

    In november 2016 organiseerden we de ZGT Smartup Innovation. Omdat gezondheid voor ieder mens één van…

  • Met iMediSense monitoren hartfalenpatiënten hun gezondheid op afstand

    Het is geen wonder dat e-Health is in opmars is. Dankzij technologische ontwikkelingen zijn patiënten…