Onze werkwijze

ZGT wil zich niet alleen onderscheiden met wat wij doen, maar vooral ook met de manier waarop wij dat doen. ZGT is een gastvrij en deskundig ziekenhuis. Om het begrip ‘gastvrij’ de komende tijd verder te verdiepen maken wij drie keuzes:

1. Gastvrij

ZGT is hét gastvrije ziekenhuis waar patiënten, bezoekers en zorgprofessionals zich welkom voelen. Daarom heeft ZGT het gastvrijheidsconcept ‘Wij zijn ZGT’ ontwikkeld en geïmplementeerd. Het resultaat is dat medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers zich bewust zijn van het belang van gastvrijheid en het verschil kunnen maken voor u en alle andere patiënten.

In ‘wij zijn ZGT’ zijn patiënten en medewerkers het belangrijkst. De komende jaren besteedt ZGT ook meer aandacht aan de onderdelen plaats, proces en product. ZGT vindt dat producten en diensten bij moeten dragen aan gastvrijheid. Van belang is de regie en keuzevrijheid van de patiënt.

2. Co-makership: zorgen doen we samen

Patiënten worden betrokken vanaf de eerste diagnose en krijgen -als het kan- de regie over de eigen behandeling zodat patiënten kunnen meepraten en meebeslissen. Dit noemen we co-makership. Steeds vaker werkt ZGT niet alleen samen met andere aanbieders van zorg, maar ook met patiënten en hun naaste omgeving.

Nieuwe technieken - zoals communiceren met uw medisch specialist via een tablet of smartphone - maken dit mogelijk. ZGT zal altijd kijken of haar patiënten ook in staat zijn om hier invulling aan te geven. Is dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk dan zal ZGT de patiënt altijd ondersteunen waar nodig.

3. Deskundig

ZGT levert kwalitatief hoogwaardige zorg en biedt een veiligheidscultuur waar kwaliteit & veiligheid in de genen van de organisatie zit. Wij werken met een integraal risicomanagementsysteem en zijn transparant over de (zorg)uitkomsten. Externe partijen toetsen de door ons verleende zorg. Professionaliteit is de basis van ons handelen.

  • ZGT vergroot met het 90 dagen programma de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg

    ZGT belooft deskundige zorg te leveren. Dit hebben we hoog in het vaandel staan. Randvoorwaarde…

  • Gastvrijheid is voor ZGT heel belangrijk, iedere dag weer

    ZGT werkt iedere dag hard om hét gastvrije ziekenhuis te zijn waar patiënten, bezoekers en…