Ons zorgaanbod

ZGT biedt medisch specialistische zorg. ZGT doet dit binnen de regio en -op sommige specialistische onderdelen- ook daarbuiten. Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden benoemt ZGT vier prioriteiten.

1. ZGT zet zich in voor een ‘breed zorgaanbod’ in de regio

ZGT vindt een breed pakket van medisch specialistische zorg in de regio belangrijk. Dit betekent niet per definitie dat ZGT deze zorg zelf zal aanbieden. Samenwerking met of zelfs door andere (zorg)partners is daarbij mogelijk. Ons doel is een zo breed mogelijk aanbod zo toegankelijk mogelijk beschikbaar stellen.

2. ZGT blinkt uit op een aantal zorggebieden

ZGT behoort op verschillende zorggebieden tot de beste van Nederland. Deze gebieden worden door wetenschappelijk onderzoek en opleidingen onderhouden en doorontwikkeld. Op drie van deze gebieden wil ZGT nog beter gaan scoren. Om dit te bereiken zal ZGT in deze gebieden extra investeren en nauw samenwerken met partners binnen en buiten de regio.

De drie gebieden zijn:

1. Behandeling obesitas en complexe diabetes

Bij de behandeling van mensen met extreem overgewicht (obesitas) en complexe diabetes speelt de leefstijl van patiënten een belangrijke rol. ZGT zet zich samen met patiënten in om deze leefstijl aan te passen en zo de ziekte te behandelen.

2. Kwetsbare ouderen

Dit zijn patiënten van 70 jaar en ouder die vaak meerdere aandoeningen hebben. ZGT vindt het belangrijk dat oudere patiënten zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en regie houden op hun leven. Daarom werken meerdere afdelingen in ZGT samen in de behandeling van kwetsbare ouderen.

3. Oncologische zorg op het gebied van prostaatkanker, slokdarm-/ maagkanker, borstkanker en huidkanker

Oncologie is alle zorg die te maken heeft met het behandelen van kanker.

3. ZGT zet (nog meer) in op preventie

ZGT doet er alles aan om haar patiënten beter te maken, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. In de gezondheidszorg noemen we dit preventie. Goede preventie zorgt ervoor dat minder mensen ziek worden en dat scheelt de samenleving veel geld.

4. ZGT levert topklinische zorg

Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis aangeboden wordt. ZGT biedt deze topklinische zorg nu op een aantal terreinen. Topklinische zorg is voor ZGT belangrijk en daarom investeert ZGT in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding en werkt ZGT samen met de Universiteit Twente en universitaire medische centra.

  • Daarom intensieve samenwerking bij behandeling ouderen met heupbreuk

    In het Centrum voor Ouderen van ZGT werken medisch specialismen van vier verschillende afdelingen samen…

  • ZGT opent als eerste ziekenhuis in Nederland een Centrum voor Ouderen

    Met het Centrum voor Ouderen speelt ZGT in op het belang van vitaliteit bij kwetsbare…

  • ZGT ontwikkelt zich stap voor stap naar een hightech kernziekenhuis

    ZGT was van oorsprong ingericht volgens het traditionele ziekenhuismodel. Dat betekent dat alle typen zorg…