Onze missie

 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging.

 

ZGT biedt (para)medische en verpleegkundige expertise aan op een gastvrije en deskundige manier, in nauwe samenspraak met patiënten en andere partijen. Zo werkt ZGT continu aan verbetering en innovatie van zorg en biedt ZGT (zorg)professionals een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en onderzoek centraal staan.

De doelstelling van ZGT is om u vandaag én in de toekomst deskundige en gastvrije zorg te bieden. Om dit doel te bereiken hebben wij zeven beloften met elkaar afgesproken. Wij doen er alles aan om deze beloften na te komen. Heeft u hierover vragen? Laat gerust een bericht achter.

Ton Ruikes, Voorzitter Raad van Bestuur

Ton Ruikes - Voorzitter Raad van Bestuur ZGT
7

Onze 7 beloften

Wij bieden u de beste en meest gastvrije zorg!

 

Om onze missie in concreet gedrag in de dagelijkse praktijk zichtbaar te maken voor patiënten, bezoekers, (zorg)partners en onze (zorg)professionals doen wij zeven beloften. Hierop zijn wij aanspreekbaar.

 

1. Gastvrij

Wij ontvangen patiënten en bezoekers gastvrij en zorgen ervoor dat zij zich welkom voelen.

2. Respectvol

Wij werken respectvol samen met de patiënt èn met elkaar.

3. Eigen regie

Wij ondersteunen de gezondheid van de patiënt door de zelfredzaamheid en eigen regie te bevorderen.

4. Deskundig

Wij leveren veilige, kwalitatief hoogwaardige zorg en zijn daar transparant over.

 

5. Inspirerend

Wij bieden onze professionals een omgeving waar opleiding, onderwijs, onderzoek en innovatie prominent op de agenda staan en waar zij hun vak met passie en plezier op hoog niveau kunnen uitoefenen.

6. Betrouwbaar

Wij werken verantwoordelijk en integer samen in een netwerk met relevante partijen.

7. Doelmatig

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een doelmatige inzet van middelen.

  • 7 beloften van ZGT: doen wat je belooft, zo maken we samen het verschil!

    Ons doel is om onze patiënten vandaag én in de toekomst deskundige en gastvrije zorg…

 

Veranderingen in de
zorg en samenleving

De Nederlandse ziekenhuiszorg behoort tot de beste van de wereld. Dit is natuurlijk goed nieuws en om dit zo te houden denkt ZGT na over veranderingen in de samenleving. Zo worden we bijvoorbeeld allemaal steeds ouder en zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van behandelmethoden en medische technologie.

Door vandaag over de veranderingen van morgen na te denken kan ZGT tijdig op deze veranderingen inspelen. We doen dat zodat we u ook in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg kunnen bieden.

We worden steeds ouder
In onze regio (Twente) wonen relatief veel ouderen en hierdoor komen chronische aandoeningen vaker voor. Voorbeelden van chronische aandoeningen zijn hart- en vaatziekten en overgewicht (obesitas). Ook komen gewoonten waarvan iedereen weet dat die ongezond zijn (roken, het gebruik van alcohol en drugs) in onze regio vaker voor dan in de rest van Nederland.
De eisen aan de kwaliteit worden steeds strenger
De minister kijkt samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders continu naar de manier waarop wij de zorg in Nederland hebben georganiseerd. Als ze zien dat bepaalde zaken efficiënter kunnen dan wordt dit in ons zorgstelsel aangepast. Een voorbeeld hiervan is dat bepaalde behandelingen die eerst werden aangeboden door het ziekenhuis nu door een huisarts worden uitgevoerd.

In de zorg kunnen we iedere euro maar één keer uitgeven. De maatschappij kijkt steeds kritischer naar de kosten van de zorg. Ook kijken de zorgverzekeraars kritisch naar de kwaliteit en prijs van de zorg die zij inkopen bij ziekenhuizen. Daarom kiezen ziekenhuizen er vaker voor om zich te specialiseren in bepaalde behandelingen zodat de ervaring en dus ook de kwaliteit van die behandelingen toeneemt. Want als je iets vaak doet dan word je er steeds beter in. Zorgverzekeraars en ook bepaalde websites zoals Zorgkaart Nederland vergelijken de kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen. Hierdoor wordt het voor patiënten eenvoudiger om te zien hoe een ziekenhuis scoort op een bepaald type behandeling.
Nieuwe technieken volgen elkaar steeds sneller op
Het internet heeft de manier waarop we met elkaar communiceren flink veranderd. We kopen steeds meer online en zijn 24 uur per dag verbonden met onze familie, vrienden en collega’s via bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook. Ook vinden we steeds meer informatie over aandoeningen en behandelingen van de zorg op internet.

Nieuwe technieken hebben in de zorg grote invloed. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om via uw tablet met uw medisch specialist te kunnen communiceren. Een ander voorbeeld is de opkomst van digitale mogelijkheden waardoor professionals overal ter wereld eenvoudig met elkaar kunnen samenwerken. Ook medische technologie, zoals een operatierobot waarmee een chirurg secuurder kan opereren, biedt nieuwe mogelijkheden.

ZGT is zich ervan bewust dat het noodzakelijk is om de komende jaren ingrijpende veranderingen en innovaties te realiseren in de zorg- en dienstverlening. Zo zullen nieuwe zorgconcepten, organisatievormen en verdienmodellen ontwikkeld moeten worden. Als het nodig is gaat ZGT hier nieuwe samenwerkingsrelaties voor aan.

ZGT kiest niet voor een radicale transitie maar voor een geleidelijke doorontwikkeling van het ziekenhuis in die gewenste richting. Uiteindelijk zal deze geleidelijke ontwikkeling er toe leiden dat de medisch specialistische zorg en dienstverlening die ZGT biedt er in 2020 wezenlijk anders uit zal zien dan op dit moment. In 2020 zal ZGT nog beter in staat zijn om de beste zorg, op de beste wijze aan te bieden aan patiënten van binnen en buiten de regio.